مجلس هشتم
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

30 دی 1397

نمایندگان ناظر از سوي مجلس شورای اسلامی در

 مجامع، شوراها و هيئت هاي ملي و استاني 

 

ردیف

عنوان شوراها، مجامع و هیات‌ها و قانون موضوع فعالیت

نحوه انتخاب

نام ناظر

1

هیات نظارت بر اندوخته اسکناس

موضوع بند (ب) ماده(21) لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/12/1358

دو نفر عضو از

نمایندگان

به انتخاب مجلس

اسدالله بادامچیان

محمدیاری

2

شورای پول و اعتبار

موضوع بند (و) ماده (10) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/6/1383

دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی به انتخاب مجلس

هادی قوامی

سیدکاظم دلخوش

3

مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران

موضوع بند(الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 15/7/1375

دو  نفر ناظر از اعضای

کمیسیون امور اقتصادی

به انتخاب مجلس

یوسف نجفی

فرهاد دلقپوش

4

شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

موضوع ماده (36) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب17/1/1379

سه نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس

محمدرضامحسنی‌ثانی

احد خیری

غفار اسماعیلی

5

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

موضوع ماده واحده قانون الحاق یک بند به ماده (3) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 17/1/1376

یک نفر از اعضای

کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری

به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس

 

 

علی اکبر اولیا

6

شورای عالی آب

موضوع ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

مصوب6/10/1379

یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به انتخاب مجلس

 

احمدعلی‌کیخا

7

شورای‌عالی اشتغال

موضوع بند(19) ماده (2) قاوون تشکیل شورایعالی اشتغال مصوب 1/6/1377

یک نفر ناظر رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی

 

سلیمان جعفرزاده

8

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی موضوع بند (13) ماده (41) قانون اصلاح مودی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای اصول کلی اصل(44) قانون اساسی مصوب8/11/1386

سه نفر عضو از نمایندگان

به انتخاب مجلس

علیرضا منادی سفیدان

شهباز حسن‌پور

جعفر قادری

9

هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی موضوع بند (5) ماده(39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای اصول کلی اصل44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386

دو نفر ناظر از

نمایندگان

به انتخاب مجلس

محمد کرمی راد

روج‌الله حسینیان

10

شورای رقابت

موضوع بند (1) بخش الف ماده(53) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای اصول کلی اصل(44) قاهنون اساسی مصوب8/11/1386

سه نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی

برنامه و بودجه و محاسبات

صنایع و معادن به انتخاب مجلس

مصطفی مطورزاده

محمدقسیم عثمانی

نادر قاضی‌پور

11

سازمان اجرای ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تبصره (2) بند(ب) ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب2/3/1387

یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس

روبرت بیگلریان

12

کار گروه اجرا ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده(37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب2/3/1387

یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون اقتصادی به انتخاب کمیسیون

 

صمد مرعشی

13

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

موضوع ماده(2) بند (ب) ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387

یک نفر عضو از نمایندگان هر استان به انتخاب نمایندگان آن استان

 

طبق لیست

14

کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها

موضوع ماده (4) قانون تشکیل شورایعالی اشتغال مصوب11/6/1377

یک نفر ناظر از نمایندگان هر استان به انتخاب نمایندگان آن استان

 

طبق لیست

15

هیات رسیدگی به اسناد و اوراقی که در اثر حوادث غیرمترقبه از بین رفته‌اند موضوع تبصره (4) ماده(95) قانون محاسبات عمومی مصوب29/1/1372 و اصلاحات بعدی

یک نفر عضو از نمایندگان

به انتخاب مجلس

 

فرهاد تجری

16

هیات نظارت بر چاپ انواع تمبر، اوراق و اسناد رسمی موضوع ماده(46) قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366

یک نفر عضو  به انتخاب مجلس

 

ستار هدایت‌خواه

17

کمیته ساماندهی مد و لباس

موضوع ماده(1) قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 19/10/1385

یک نفر ناظر از نمایندگان به انتخاب کمیسیون فرهنگی

 

فاطمه رهبر

 

18

شورای فرهنگی، اجتماعی زنان

موضوع بند(4) ماده(2) آیین نامه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان مصوب 24/6/1366 شورایعالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی

دو نفر عضو از بانوان نماینده

به پیشنهاد ریاست مجلس و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی

 

فاطمه رهبر

طیبه صفایی

 

19

شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (1) قانون نحوه اجرای اصل(175) قانون اساسی مصوب11/7/1370

دو نفر عضو به نمایندگی مجلس به انتخاب مجلس

بیژن نوباوه

علی مطهری

20

هیات نظارت بر مطبوعات

موضوع بند (ج) ماده (10) قانون مطبوعات مصوب22/12/1364 و اصلاحات بعدی

یک نفر عضو از نمایندگان به انتخاب مجلس

حسن کامران

دستجردی

21

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع ماده(3) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب18/5/1383

دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب کمیسیون و تصویب مجلس

محمدحسین دوگانی

غلامحسین مسعودی ریحان

22

شورای عالی آموزش و پرورش

دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب کمیسیون

محمدعلی حیاتی

نوراله حیدری دستنایی

23

شورای آموزش و پرورش استثنایی

موضوع بند(11) ماده(5) قانون اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب29/5/1370

یک نفر عضو از اعضای کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون

 

امیرطاهر خانی

ردیف

عنوان شوراها، مجامع و هیات‌ها و قانون موضوع فعالیت

نحوه انتخاب

نام ناظر

24

هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور

موضوع بند (11) ماده(5) قانون اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب29/5/1370

یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مچلس

 

سیدعلی حسینی

25

کمیته ساماندهی و توزیع عادلانه کمک‌های اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگیی و قرآنی غیردولتی

موضوع بند (و) تبصره16 قانون بودجه سال1386

یک نفر عضو از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب کمیسیون

 

ستار هدایت ‌خواه

26

شورای فرهنگ عمومی استان

موضوع تبصره (5) ماده (2) آئین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان مصوب29/1/1385 شورایعالی انقلاب فرهنگی

یک نفر عضو از نمایندگان هر استان به انتخاب مجمع نمایندگان

 

طبق لیست

27

هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت

موضوع ماده(1) قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مصوب 20/6/1373

دو نفر ناظر از نمایندگان به انتخاب مجلس

محمد ابراهیم نکونام

محمدحسین مقیمی

28

هیات عالی گزینش

موضوع (4) ماده (4) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 و اصلاحات بعدی

دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های آموزش و پرورش امور اداری و استخدامی به انتخاب مجلس

علی کریمی فیروزجایی مرادعلی منصوری رضی

29

هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش

موضوع تبصره (1) بند (الف) ماده(7) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب14/6/1374 و اصلاحات بعدی

یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون

 

محمدرضا شعبانی

30

ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات

موضوع ماده(1) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385

دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان

انوشیروان محسنی بندپی ، اکبر رنجبرزاده

31

شورایعالی انطباق امور اداری و فنی پزشکی با شرع مقدس اسلام

موضوع بندهای(7) و (8) ماده(3) قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام مصوب10/8/1377

دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های فرهنگی بهداشت و درمان به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (برای مدت2 سال)

 

سیدرضا اکرمی

محمدرضا رضایی

 

32

کمیته اجرا و پیگیری و هماهنگی‌های لازم جهت حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

موضوع ماده(5) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب19/2/1369

دو نفر عضو از نمایندگان به انتحاب مجلس

 

 

33

دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین

قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب19/2/1369

یک نفر عضو به انتخاب رئیس به عنوان دبیر

دو نفر عضو از نمایندگان به انتخاب مجلس ماده(5)

دو نفر عضو از کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی

علی اکبر محتشمی‌پور

ناصرسودانی

محمد کرمی راد

محمود احمدی‌بیغش

ردیف

عنوان شوراها، مجامع و هیات‌ها و قانون موضوع فعالیت

نحوه انتخاب

نام ناظر

34

کمیسیون نظارت بر فعالیت گروه‌ها و احزاب

موضوع ماده(10) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی با اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360

دو نفر  عضو از داخل و یا خارج مجلس به معرفی یکی از نمایندگان و انتخاب مجلس (برای مدت 2سال)

اسدالله بادامچیان

حمیدرضا فولادگر

35

شورای عالی اداری

موضوع ماده (14) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386

دو نفر ناظر از نمایندگان به انتخاب مجلس

محمدحسین فرهنگی

سیدامیرحسین

قاضی‌زاده هاشمی

36

ستاد چگونگی هزینه‌کرد اعتبار تخصیصی به منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانتسان موضوع ماده واحده قانون مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان مصوب30/5/1381

دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست‌خارجی برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مچلس

 

حسن ابراهیمی

سیدحسن حسینی

 

37

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

موضوع بند (ک) ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383

سه نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های اجتماعی بهداشت و درمان برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس

محمدعلی کریمی

مسعود پزشکیان

موسی الرضا ثروتی

38

شورایعالی بیمه خدمات درمانی کشور

موضوع ماده (3) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373

دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های بهزیستی برنامه و بودجه به انتخاب مجلس

سیامک مره صدق

حسن ونائی

39

شورایعالی نظام پزشکی

موضوع قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 20/10/1374 (در اصلاحیه بند(ب) ماده8 مصوب 25/1/1383)

دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌ بهداشت و درمان به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس

حسین حسنی بافرانی

عبدالجبار کرمی

40

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی

موضوع بند (د) ماده19 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب25/1/1383

سه نفر عضو از کادر پزشکی

به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس

علی کائیدی

بشیر خالقی

حسینعلی شهریاری

41

شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی

موضوع بند (7) ماده (3) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 12/2/ 1375

دو نفر ناظر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

شاهرخ رامین

 

42

شورایعالی نظام پرستاری

موضوع بند (ب) ماده (5) قانون ایجاد نظام پرستاری مصوب 11/9/1380

یک نفر ناظر از نمایندگان

به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس

حسن تامینی لیچایی

43

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پرستاری

موضوع بند (2) ماده(18) قانون ایجاد نظام پرستاری مصوب 11/9/1380

دو نفر ناظر از نمایندگان به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس

حسن تأمینی لیچائی

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

44

کمیسیون تعیین سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشمولان وظیفه

موضوع تبصره(1) ماده (1) قانون نحوه تشکیل پیام‌آوران بهداشت مصوب 6/8/1375

یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون بهداری و بهزیستی به معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس

عبدالعزیز جمشیدزهی

 

ردیف

عنوان شوراها، مجامع و هیات‌ها و قانون موضوع فعالیت

نحوه انتخاب

نام ناظر

45

کمیسیون نظارت بر حسن اجرای احداث 96 شهر کشور

موضوع تبصره (5) قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان‌های 96 شهر کشور مصوب 25/6/1369

سه نفر ناظر از اعضای کمیسیون‌های بهداشت و درمان عمران ، برنامه و بودجه

علی‌اصغر حسنی

محمدعلی رضایی

محمدکریم شهرزاد

46

قانون تامین اعتبار کنترل انسداد مرزهای شرقی

موضوع تبصره (3) ماده واحده قانون تامین اعتبار کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور مصوب28/2/1379

یک نفر ناظر از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان

دو نفر از نمایندگان استان خراسان به انتخاب مجلس

جوادکریم قدوسی

حسین ابراهیمی

محمدقیوم دهقانی

47

هیات امناء موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

موضوع تبصره ماده(7) اساسنامه موسسه آموزشسی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب8/10/1370

یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون امور دفاعی به انتخاب کمیسیون

عوض حیدرپور

48

شورای حقوق و دستمزد

موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386

دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون اجتماعی برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب کمیسیون

نصراله ترابی قهفرخی

حمید سعادت

49

شورای عالی مدیریت بحران

موضوع ماده5 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/ 86

یک نفر عضو از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی

 

50

شورای توسعه مدیریت

موضوع بند(الف) ماده116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/86

یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون اجتماعی به معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس

 

علی زنجانی حسنلویی

51

هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها

موضوع بند (1) ماده (44) قانون اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب6/7/1382

دو نفر عضو از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی و انتخاب مجلس

 

سیداحمد آوایی

عوض حیدرپور

52

کمیته حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان

موضوع بند(2) ماده(44) قانون اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب6/7/1382

دو نفر عضو از نمایندگان استان

طبق لیست

53

هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور موضوع ماده(53) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 ناظر بر ماده(73) قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365

سه نفر ناظر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی

دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون اصل نود به انتخاب مجلس

اسدالله بادامچیان

حسن نوروزی

ولی اسماعیلی

حسین فدایی

سیدفاضل موسوی