عملکرد دکتر صلاحی
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

4 اسفند 1397

خلاصه ای از عملکرد دکتر صلاحی در سالهای 91-92

 عملکرد دکتر صلاحی

ردیف تاریخ مکان موضوع
1 1392/11/22 آشتیان شرکت درراهپیمائی 22 بهمن همگام بامردم آشتیان وسخنرانی درمصلای این شهر
2 1392/11/11 روستای هفتیان بازدید از مجتمع آب رسانی هفتیان باحضور استاندارو مدیران کل استانی و محلی
3 1392/11/22 تفرش شرکت درراهپیمائی 22 بهمن همگام بامردم تفرش
4 1392/10/24 فراهان جلسه هم اندیشی درخصوص مسائل شهرستان باحضوراعضای شورای شهر
5 1392/10/23 ساختمان شهرداری آشتیان جلسه باحضور اعضای شورای شهر وبخش پیرامون مسائل شهرستان آشتیان
6 1392/10/23 دفترارتباط مردمی تفرش جلسه هم اندیشی با طیف های مختلف شهرستان تفرش درخصوص مسائل شهرستان باحضور 60 نفر
7 1392/10/23 شهرستان تفرش حضور با مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی درسطح شهر تفرش اعم از بازدید از مسجد ششناو ، امام زاده محمد ، دفتر امام جمعه محترم تفرش ، مقبره پرفسور حسابی ، بازدید ازخانواده شهید صالحی درروستای سعیدیه ،
8 23/10/92 دفترارتباط مردمی تفرش جلسه بامدیرکل محترم صدا وسیمای استان مرکزی درخصوص حل مشکلات دیجیتال شهرستان تفرش وروستاهای تابع
9 21/10/92 روستای امیرآباد فراهان پیگیری مسائل روستای امیر آباد و اهدای یک دستگاه کامپیوتر به مسجد
10 21/10/92 فرمانداری تفرش جهت بررسی مشکلات شهرستان تفرش
11 20/10/92 روستای غیاث آباد فراهان باحضور استاندارمحترم وهیات همراه مسئولین محلی شهرستان فراهان
12 20/10/92 فراهان مسجد جامع شهر همایش یادبود امیرکبیر فراهانی باحضور استاندارمحترم استان مرکزی وهیات همراه ومسئولین محترم محلی شهرستان
13 1392/10/5 شهر خنجین شرکت درمراسم یادواره سرداران و28 شهید شهرخنجین درمسجد جامع این شهر باحضور مسئولین استانی وشهرستانی
14 92/10/5 اداره فرهنگ وارشاد تفرش شرکت درمراسم رونمائی از 5اثرتعزیه ونخل گردانی شهرستان تفرش
15 1392/01/29 استان جلسه شورای اداری در استانداری در خصوص
16 1392/01/14 خنجین با حضور فرماندار فراهان بخشدار و نیروی انتطامی خنجین در منزل شهید رستمی
17 1392/01/14 خنجین با حضور فرماندار فراهان بخشدار و جمعی از بزرگان و اهالی شهر خنجین و بررسی مشکلات
18 1392/01/14 درمنک با حضور مدیر اصناف ایران و فرماندار فراهان و جمعی از بزرگان روستا و بررسی مشکلات
19 1392/01/14 تفرش بازدید از نیروی انتظامی و هلال احمر تفرش تبریک سال نو
20 1392/01/12 گرکان حضور در جمع بزرگان آشتیان در خصوص بررسی مشکلات گرکان
21 1392/01/12 آشتیان حضور در جمع بزرگان آشتیان در خصوص بررسی مشکلات آشتیان
22 1392/01/08 تفرش حضور در روستای حشه در منزل پرویز درودی با حضور رئیس بنیاد شهید شهر فراهان و هیئت همراه
23 1392/01/08 خنجین حضور در شهر خنجین در پاسگاه خنجین با حضور رئیس بنیاد شهید شهر فراهان و هیئت همراه
24 1392/01/08 خنجین حضور در شهر خنجین در منزل علی اوسط با حضور رئیس بنیاد شهید شهر فراهان و هیئت همراه
25 1392/01/08 خنجین حضور در شهر خنجین در منزل حسن یوسفی با حضور رئیس بنیاد شهید شهر فراهان و هیئت همراه
26 1392/01/08 خنجین حضور در سالن مسابقات فوتبال شهر خنجین و دیدار و نبریک سال نو
27 1392/01/08 تلخاب حضور در منزل ریاست شورای تلخاب جهت دیدار با چند خانواده معظم با حضور رئیس بنیار شهید فراهان شهدا و بررسی مشکلات روستای تلخاب
28 1392/01/08 فشک حضور در محل مسابقات فوتبال فشک و دیدار و تبریک یال نو
29 1392/01/08 فشک حضور در مسجد روستای فشک با حضور مدیر عامل و رئیس حراست شرکت مخابرات استان مرکزی حهت تبریک سال نو و بررسی مشکلات
30 1392/01/07 تفرش حضور در روستای کریان در منزل شهید ولی الله درویشی با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه و رئیس بنیاد شهید جهت عرش تبریک سال نو
31 1392/01/07 تفرش حضور در روستای فرک در منزل شهید مهدی فضلی خانی با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه و رئیس بنیاد شهید جهت عرش تبریک سال نو
32 1392/01/07 تفرش حضور در روستای فرک در منزل شهید فرکی با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه و رئیس بنیاد شهید جهت عرش تبریک سال نو
33 1392/01/07 تفرش حضور در روستای فرک در منزل شهید مصطفی حجازی با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه و رئیس بنیاد شهید جهت عرش تبریک سال نو
34 1392/01/07 تفرش حضور در روستای فرک در منزل شهید رسول فضلی خانی با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه و رئیس بنیاد شهید جهت عرش تبریک سال نو
35 1392/01/07 تفرش حضور در منزل دهیار حشه با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه و رئیس بنیاد شهید جهت عرش تبریک سال نو
36 1392/01/07 تفرش حضور در روستای جفتان در منزل شهیذ محمود هزار خانی با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه و رئیس بنیاد شهید جهت عرش تبریک سال نو
37 1392/01/07 تفرش حضور در روستای بکلیک در منزل شهیذ حسین چاقری با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه و رئیس بنیاد شهید جهت عرش تبریک سال نو
38 1392/01/07 تفرش حضور در روستای بکلیک در منزل شهیذ جعفر لو با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه و رئیس بنیاد شهید جهت عرش تبریک سال نو
39 1392/01/07 تفرش حضور در روستای بکلیک در منزل دهیار محترم با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه جهت عرش تبریک سال نو
40 1392/01/07 تفرش حضور در روستای بکلیک دیدار با کشاورزان روستا با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه جهت عرش تبریک سال نو
41 1392/01/07 تفرش حضور در روستای بکلیک در زمین مسابقات فوتبال با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه جهت عرش تبریک سال نو
42 1392/01/07 تفرش حضور در روستای دربر در منزل شهید حسین حسن خانی با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه جهت عرش تبریک سال نو
43 1392/01/07 تفرش حضور در روستای زرجین در منزل شهید یوسف زرچینی با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه جهت عرش تبریک سال نو
44 1392/01/07 تفرش حضور در روستای زرجین در منزل شهید علی زرچینی با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه جهت عرش تبریک سال نو
45 1392/01/07 تفرش حضور در روستای زرجین در منزل شهید اسماعیل زرچینی با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه جهت عرش تبریک سال نو
46 1392/01/07 تفرش حضور در روستای زرجین در منزل شهید مصطفی زرچینی با حضور بخشدار و رئیس و هیئت همراه جهت عرش تبریک سال نو
47 1392/01/06 تفرش ملاقات عمومی با تعدادی از اهالی محترم تفرش
48 1392/01/06 تفرش جلسه با خسرو عسکری در خصوص مسابقات کشتی سه جانیه
49 1392/01/06 تفرش جلسه با حضور هیئت امنای بهزیستی جناب آقای سعدی در خصوص مسائل شهرستان
50 1392/01/06 تفرش جلسه با حضور ریاست محترم شورای حل اختلاف تفرش در خصوص مسائل شهرستان
51 1392/01/06 تفرش فجلسه با حضور ریاست انجمن حمایت از حقوق مصرق کنندگان تفرش در خصوص مسائل شهرستان
52 1392/01/06 تفرش جلسه با حضور ریاست صنعت معدن و تجارت تفرش در خصوص مسائل شهرستان
53 1392/01/06 تفرش جلسه با حضور ریاست اداره راه تفرش در خصوص مسائل شهرستان
54 1392/01/05 تفرش جلسه با حضور ریاست و معاونت و امور فرهنگی کمیته امداد تفرش در خصوص مسائل شهرستان
55 1392/01/05 تفرش جلسه با حضور معاونت فرمانداری تفرش در خصوص مسائل شهرستان
56 1392/01/05 تفرش جلسه با حضور شهردار تفرش در خصوص مسائل شهرستان
57 1392/01/04 تفرش بازدید از بهزیستی تفرش و بررسی مشکلات موجود
58 1392/01/04 تفرش بازدید از بیمارستان والفجر تفرش و بررسی مشکلات موجود
59 1392/01/03 آشتیان بازدید از بیمارستان سجاد آشتیان و بررسی مشکلات موجود
60 1392/01/03 آشتیان کلیه بازدید ها از طرف دکتر با اهدای هدیه بوده است
61 1392/01/03 آشتیان بازدید از مرکز معاینه خودرو ابا صالح
62 1392/01/03 آشتیان بازدید از کلیه پایگاه های امداد هلال احمر جهت عرض تبریک سال نو
63 1392/01/03 آشتیان بازدید از نیروی انتظامی آشتیان جهت عرض تبریک سال نو
64 1392/01/03 آشتیان بازدید از مرکز معلولین و ایزوله و اهدای مبالغی به مرکز
65 1392/01/03 آشتیان بازدید از خانواده های شهدای شهید ذوالفقاری- عربی - حسینی- عذالحسینی-رضایی-رنجبر و روانجی
66 1392/01/03 آشتیان بازدید از پاسگاه روستای گرکان جهت پیام تبریک سال نو
67 1392/01/03 آشتیان بازدید از معلولین روستای گرکان و اهدای یک دستگاه ماشین لباس شویی توسط دکتر
68 1392/01/02 فراهان بازدید از مقر فرماندهی انتظامی شهرستان فراهان به همراه فرماندار
69 1392/01/02 فراهان بازدید از سپاه پاسداران آهنگران به فراهان جهت عرض تبریک سال نو
70 1392/01/02 فراهان بازدیداز هلال احمر آهنگران به فراهان جهت عرض تبریک سال نو
71 1392/01/02 فراهان بازدید از پلیس راه آهنگران به فراهان جهت عرض تبریک سال نو
72 1392/01/02 تفرش بازدید از خانواده های شهید وروانی-علی آبادی-امیر آبادی-نیکچه-اردوگلی و رئیسی
73 1392/01/01 تفرش بازدید از خانواده شش شهید معظم
74 1391/12/24 از مجلس تهران درخواست اعتبار برای کمیته امداد امام و بنیاد شهید شهرستان تفرش از وزارت نفت
75 1391/12/20 از مجلس تهران سخنرانی از شبکه رادیویی فرهنگ
76 1391/12/17 تفرش دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی تفرش
77 1391/12/17 تفرش دیدار با ریاست دادگستری و دادستان تفرش
78 1391/12/17 تفرش دیدار از اداره کمیته امداد تفرش
79 1391/12/17 تفرش شرکت در مراسم جشن عاطفه ها در مدرسه زیور کاظمی تفرش
80 1391/12/16 فراهان ملاقات مردمی در دفتر فراهان
81 1391/12/15 فراهان شرکت در جلسه کشاورزان فراهان در فرمانداری
82 1391/12/15 آشتیان دیدار از مقر فرماندهی نیروی انتظامی آشتیان
83 1391/12/15 آشتیان ملاقات عمومی در دفتر آشتیان
84 1391/12/15 آشتیان بازدید از مرغداری روستای آهو
85 1391/12/15 آشتیان روز درخت کاری در دامپزشکی آشتیان
86 1391/12/13 تفرش ملاقات عمومی با مردم تفرش در دفتر
87 1391/12/13 تفرش بازدید دکتر صلاحی همراه با جناب دکتر متکان از دانشگاه تفرش
88 1391/12/12 استان پیگیری گاز رسانی به روستاهای منظقه
89 1391/11/05 استان محیط زیست بنیاد مسکن منابع انسانی منابع طبیعی
90 1391/11/04 تفرش دیدار با چند تن از روحانیون قم و شهراب
91 1391/12/03 تفرش پانزده نفر ملاقات عمومی در دفتر
92 1391/11/22 فرمهین شرکت در راه پیمایی 22 بهمن
93 1391/11/21 آقا زیارت افتتاح دهیاری آقا زیارت
94 1391/11/20 دستجان افتتاح دهیاری دستجان
95 1391/11/19 فرمهین افتتاح صدا و سیما فراهان
96 1391/11/18 فرمهین کلنگ زنی محیط زیست
97 1391/11/18 فرمهین افتتاح مرکز اورژانس فراهان
98 1391/11/18 کاظم آباد افتتاح پروژه آبرسانی در شتریه و 8 روستا
99 1391/11/18 فردغان افتتاح آسفالت رکین
100 1391/11/18 شهر خنجین افتتاح سالن ورزشی
101 1391/11/18 شهر خنجین با حضور استاندار افتتاح شهرداری
102 1391/11/22 در تفرش-آشتبان شرکت در راه پیمایی 22 بهمن
103 1391/11/20 با حضور نصراللهی محمد آباد- تفرش تحویل منزل به مدد جو امداد
104 1391/11/19 آشتیان با حضور استاندار و دکتر صلاحی افتتاح بخش سی سی یو آ ی سی یو
105 1391/11/19 تفرش مراسم غبار روبی شهدا
106 1391/11/18 عزالدین-وایمند بازدید از خانواده نحت پوشش امدار
107 1391/11/17 تفرش شرکت در جلسه هماهمگی راه پیمایی
108 1391/11/17 با حضور نصراللهی در روستای حشه افتتاح جاده آسفالت شده
109 1391/11/17 دانشگاه تفرش افتتاح پیست سوار کاری اسب
110 1391/11/16 تفرش روستای سعیدیه افتتاح پروژه ابرسانی روستا
111 1391/11/11 با دستور دکتر شرکت در جلسه اصناف برگزاری جشن دهه فجر
112 1391/11/08 بازدیده سرزده از 10 اداره تفرش پیگیری مشکلات و ارباب رجوع
113 1391/10/28 دیدار با استاندار و فرماندار روستای قوشه خانه و بازرجان
114 1391/10/28 دیدار با استاندار و فرماندار پروژه هفتیان و استخر تفرش
115 1391/10/25 فرمهین حضور در حسینیه مراسم تعزیه
116 1391/09/04 نادر آباد شرکت در عزا داری سالار شهیدان مسجد نادر آباد
117 1391/09/04 آشتیان حسینیه صادق بیگ
118 1391/09/04 آشتیان عزا داری سالار شهیدان
119 1391/09/04 فرمهین بازدید از میراث فرهنگی فراهان
120 1391/09/04 فرمهین شرکت در مراسم عزاداری ظهر تاسوعا
121 1391/09/04 مجد آباد کهنه شرکت در مراسم عزاداری شب عاشورا
122 1391/09/04 ماستر شرکت در مراسم عزاداری شب عاشورا
123 1391/09/04 خنجین شرکت در مراسم عزاداری شب عاشورا
124 1391/05/31 فشک شرکت در مراسم جشن عید فطر
125 1391/05/31 نادر آباد شرکت در مراسم ختم یکی از روستائیان
126 1391/05/31 گرکان شرکت در مراسم امور خیریه معلولین گرکان
127 1391/05/30 آشتیان دیدار از خانواده ایثارگران
128 1391/05/30 تفرش دیدار از خانواده ایثار گران
129 1391/05/29 تفرش شرکت در نماز عید سعید فطر
130 1391/05/28 تفرش شرکت در اختتامیه فوتسال
131 1391/05/26 آشتیان بازدید از پروژه ارشاد و تصفیه آب
132 1391/05/14 تفرش ملاقات عمومی در دفتر تفرش
133 1391/04/21 تفرش دیدار با شهردار فراهان
134 1391/04/20 تفرش جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان
135 1391/04/19 تهران دیدار با وزیر نیرو
136 1391/04/19 تفرش تجلیل از اعضایا اتاق فکر و هم اندیشی
137 1391/04/19 تفرش بررسی احداث مراکز معاینه خودرو
138 1391/04/19 دانشگاه تفرش سخنرانی در خصوص صنعت و دانشگاه
139 1391/04/18 استانداری دیدار با وزیر راه
140 1391/04/16 آشتیان دیدار با رئیس دیوان عالی کشور و بررسی مشکلان منطقه
141 1391/04/15 آشتیان دیدار با قاسمی در خصوص انتقال
142 1391/04/15 آشتیان دیدار با مهندس حیدریان بررسی مشکلات
143 1391/04/15 تفرش دیدار باقرگوزلو بررسی مشکلات آموزشی
144 1391/04/15 تفرش دیدار با مسئول راه تفرش و بررسی مشکلات
145 1391/04/15 تفرش دیدار با مسئول کمیته امداد تفرش و بررسی مشکلات
146 1391/04/15 تفرش دیدار با بخشدار تفرش و بررسی مشکلات
147 1391/04/11 تفرش تودیع و معارفه زندان بان تفرش
148 1391/04/09 امام درویشان+رکین+فردقان+خنجین+تلخاب+امام زاده عبدالله دیدار با مردم روستا بررسی مشکلات
149 1391/04/08 اشتیان مصلی دیدار با مردم آشتیان و سخنرانی
150 1391/04/01 ذلف آباد فراهان جشنواره - تیرگان
151 1391/03/30 آشتیان فرمانداری شورای اداری بررسی مشکلات شهرستان
152 1391/03/30 اراک دیدار با مدیر عامل شرکت گاز استان پیگیری گاز روستا ها
153 1391/03/30 فراهان فرمانداری شورای اداری
154 1391/03/30 آشتیان بازدید از مسجد در حال ساخت
155 1391/03/30 آشتیان مزار شهدا
156 1391/03/29 خرازان-کندج دیدار با روستائیان و بررسی مشکلات روستا
157 1391/03/29 خانک جلایر دیدار با روستائیان و بررسی مشکلات روستا
158 1391/03/29 تفرش دیدار از موزه تفرش
159 1391/03/29 تفرش ساختمان فرمانداری اولین شورای اداری