سایت های استانی
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

30 دی 1397

سایت های استان مرکزی: سازمان ها و نهادهای دولتی  

 نمایندگان استانی

عباس رجایی نماینده اراک محمد حسن آصفری نماینده اراک
شهلا میر گلو بیات نماینده ساوه محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین
قاسم عزیزی نماینده شازند سلیمی نماینده محلات و دلیجان
 

 فرمانداری

استانداری مرکزی فرمانداری ساوه
فزمانداری اراک فرمانداری تفرش
فرمانداری آشتیان فرمانداری فراهان
فرمانداری شازند فرمانداری خنداب
فرمانداری خمین فرمانداری زرندیه
فرمانداری محلات فرمانداری دلیجان
فرمانداری کمیجان
 

 خبر گزاری

خبر گزاری جمهوری اسلامی مرکزی ایسنا استان مرکزی
خبر گزاری فارس مرکزی خبر گزاری فرآنی مرکزی
بسیج دانشجویی مرکزی

 سایت های شهرستان تفرش

دفتر امام جمعه تفرش اداره ارشاد تفرش
اداره آموزش و پرورش تفرش دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
دانشگاه پیام نور تفرش دانشگاه تفرش
هفته نامه عطر یاس کانون تیراژه

 سایت های شهرستان آشتیان

دانشگاه آزاد آشتیان دانشگاه پیام نور آشتیان
اداره آموزش و پرورش آشتیان

 سایت های شهرستان فراهان

آموزش و پرورش فراهان دانشگاه آزاد فراهان
دانشگاه پیام نور فراهان