زندگی نامه دکتر صلاحی
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

30 دی 1397

دکتر عباس صلاحی

نماینده مردم شریف تفرش و آشتیان و فراهان در مجلس نهم شورای اسلامی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

نایب رئیس فراکسیون دفاع از حقوق معلولین

سخنگوی فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

عضو فراکسیون مدیریت شهری

عضو فراکسیون ورزش

ناظر مجلس در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور

ناظر مجلس در ستاد حمایت از مشاغل خانگی

عضو گروه دوستی پارلمانی ایران با روسیه ، قزاقستان، ترکمنستان ، ازبکستان و آذربایجان

عضو انجمن متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی ایران