آرشیو اخبار
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

25 مهر 1397

« قبل آرشیو اخبار: تعداد اخبار: 817 بعد »
1394/9/9