زمین چمن مصنوعی تفرش در حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

30 دی 1397

در ایام ا... دهه فجر انقلاب اسلامی توسط استاندار محترم مرکزی

زمین چمن مصنوعی تفرش در حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

4640687.jpg

در ایام ا... دهه فجر انقلاب اسلامی توسط استاندار محترم مرکزی پروژه زمین چمن مصنوعی تفرش در حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این پروژه در کنار مجتمع ورزشی خلیج فارس قرار دارد و مساحت آن 99*64 است.