انوشیروان محسنی بندپی ریاست بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی به اتفاق دکتر صلاحی و علی میرزایی فرماندار تفرش ،مومنی امام جمعه تفرش ،رفیعی مدیر کل بهزیستی استان مرکزی و جمعی ازمدیران شهرستانی از مرکز نگهداری بانو نسیبه تفرش بازدید نمود.
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

4 اسفند 1397

بازدیداز مرکز بانو نسیبه تفرش

انوشیروان محسنی بندپی ریاست بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی به اتفاق دکتر صلاحی و علی میرزایی فرماندار تفرش ،مومنی امام جمعه تفرش ،رفیعی مدیر کل بهزیستی استان مرکزی و جمعی ازمدیران شهرستانی از مرکز نگهداری بانو نسیبه تفرش بازدید نمود.

1268226.jpg

انوشیروان محسنی بندپی ریاست بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی به اتفاق دکتر صلاحی و علی میرزایی فرماندار تفرش ،مومنی امام جمعه تفرش ،رفیعی مدیر کل بهزیستی استان مرکزی و جمعی ازمدیران شهرستانی از مرکز نگهداری بانو نسیبه تفرش بازدید نمود.

محسنی بندپی در حاشیه این بازدید گفت: سازمان بهزیستی یک سازمان تخصصی، علمی و کارشناسی است و عمده ترین وظیفه این سازمان کار، تلاش و برنامه ریزی علمی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و معلولیتها است.

وی ادامه داد: تاکنون شنوایی سنجی 63 درصد نوزادان، بینایی سنجی 80 درصد کودکان 3 تا 6 ساله، راه اندازی 250 مرکز تخصصی به منظور کاهش اختلالات ژنتیکی از برنامه های مهم بهزیستی است.

ریاست بهزیستی کشور از پرداخت ماتفاوت یارانه مرکز نگهداری سالمندان در اسفند ماه خبر داد و گفت: بررسی های کارشناسی نشان می دهد که نگهداری یک سالمند هزینه ای حدود 1میلیون و 200 هزار تومان نیاز دارد که سازمان بهزیستی تنها 600 هزار تومان آن پرداخت می کند و مابقی توسط خیرین و غیره تامین می شود.

محسنی بند پی با اشاره به افزایش نیروهای کارشناسی در بهزیستی، اظهار کرد: 20 درصد مجوزهای استخدامی شامل تفرش می شود و اعتبارات و حقوق آنها از سوی بهزیستی تامین می شود.

وی در خصوص کمپ ترک اعتیاد اظهار کرد: دستورالعملهای موجود بازنگری شده و همچنین جلسات بررسی نظرات کارشناسان و اندیشمندان برگزار شده است و از 15 اسفند امسال برای افرادی که حائز ویژگیهایی خاص باشند، مجوز صادر می شود.

معاون وزیر تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی با اشاره به افتتاح مرکزی برای نگهداری بانوان و دختران آسیب دیده در استان مرکزی افزود: چنین مرکزی در اراک با همکاری شهرداری افتتاح می شود تا ضمن نگهداری این گونه افراد، به مهارت آموزی آنها توجه ویژه تری شود.

محسنی بندپی در خصوص خرید آمبولانس برای این مرکز نگهداری گفت: 50 درصد کمک خرید آمبولانسی با آخرین استاندارد های روز به این مرکز داده می شود و با کمکهای شهرستانی این آمبولانس خریداری شود.

 علی میرزایی فرماندار تفرش نیز در حاشیه این بازدید از جمله مشکلات مرکز نگهداری بانو نسیبه و شهرستان تفرش را ، کمبود کمکهای موردی و وامها، نبود کمپ اعتیاد در شهرستان، کمبود نیروی انسانی مرکز نگهداری ، نیاز به آمبولانس در مرکز نگهداری بانو نسیبه، ساخت مجتمع فرهنگی و تربیتی، مسکن مددجویان، عدم پرداخت ماتفاوت یارانه های مرکز نگهداری ذکر کرد.