نادیده گرفتن معضلات حاشیه‌نشینی در برنامه ششم توسعه/ فقط وزارت بهداشت برای حل مشکل تلاش کرد
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

30 دی 1397

صلاحی عنوان کرد:

نادیده گرفتن معضلات حاشیه‌نشینی در برنامه ششم توسعه/ فقط وزارت بهداشت برای حل مشکل تلاش کرد

7919994.png

عباس صلاحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از اینکه امروزه شاهد رشد حاشیه نشینی در کشور هستیم، افزود: اغلب آسیب های اجتماعی ناشی از معضل حاشیه نشینی است؛ زیرا به واسطه حاشینی نشینی گاهی مشکلاتی همچون اعتیاد، خرید و فروش مواد مخدر و سرقت مشاهده می شود.

نماینده مردم تفرش،آشتیان و فراهان درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تنها اقدامی که تاکنون انجام شده از سوی وزارت بهداشت صورت گرفت به گونه ای که چند میلیون نفر حاشیه نشین را تحت پوشش بیمه قرار داد و تعدادی مراکز بهداشتی و درمانی را برای این افراد راه اندازی کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه بی توجهی به معضل حاشیه نشینی هزینه های هنگفتی را به جهت آثار زیانبار آن به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: نباید همواره به تخصیص اعتبارات تکیه داشت چراکه می توان با ارایه راهکارهایی موثر مانع از رشد حاشیه نشینی در کشور شد از سوی دیگر نیز باید زیرساخت های لازم را برای ماندگاری افراد در شهرها و ممانعت از حاشیه نشینی فراهم کرد.

وی یادآور شد: ایجاد شغل، ارایه تسهیلات رفاهی و آموزشی ازجمله مواردی است که منجر به کاهش حاشیه نشینی می شود و در صورت توجه به آن می توان از بسیاری از معضلات اجتماعی نیز جلوگیری کرد.

صلاحی تاکید کرد: متاسفانه بی توجهی به این معضلات تاجایی است که در برنامه ششم توسعه نیز مورد غفلت قرار گرفته و هیچ راهکار و برنامه ریزی سازنده ای برای بهبود وضعیت ارایه نشده است در حالی که مشکلات حاشیه نشینی از مشکلات معیشتی مردم بیشتر است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر بخواهیم جامعه سالمی داشته باشیم باید معضلاتی همچون حاشیه نشینی را کاهش داد؛ بدون شک ایجاد اشتغال، منجر به تغییر سمت و سوی حاشیه نشینی شده و می تواند آن را متوقف کند ولی متاسفانه همه اقدامات در کشور به سمت موضوعات اقتصادی گرایش پیدا کرده در حالی که نیاز است در این زمینه تصمیم های قاطعی اتخاذ شود.