بانک کشاورزی می تواند با تسهیل شرایط با توجه به شرایط اقلیمی کشاورزان توسعه کشت گلخانه ای را شتاب بخشد .
ملاك عدل و اقامه ی آن، قانون است ... و ملاك قانون، شرع است . مقام معظم رهبری

30 دی 1397

پیشنهاد دکتر صلاحی برای توسعه کشت گلخانه‌ای

بانک کشاورزی می تواند با تسهیل شرایط با توجه به شرایط اقلیمی کشاورزان توسعه کشت گلخانه ای را شتاب بخشد .

8747989.jpg


به گزارش انتخاب، عباس صلاحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص برنامه های جدید بانک کشاورزی در زمینه توسعه کشت گلخانه ای و حمایت از بخش کشاورزی اذعان دارد : بانک کشاورزی شرایط را به گونه ای وضع کند که برای کشاورزان استفاده از تسهیلات سهل باشد و بخصوص در حوزه کشت گلخانه ای شرایط تسهیلات را برای کشاورزان با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت فراهم شود.

وی در خصوص ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی اذعان دارد که سرمایه گذاری نقش مهمی را در توسعه کشاورزی ایفا می کند . به گفته وی صندوق توسعه ملی باید برای حمایت از این بخش تسهیلات اختصاص یافته به بانک را افزایش دهد .

صلاحی گفت که انتظار می رود با توجه به اینکه شغل اکثر مردم روستانشین کشاورزی است و کشاورزی هم در کشور ما جز مشاغل خرد محسوب می شود در نتیجه سیاست های کلی به سمت حمایت از مشاغل خرد بجای بنگاه های بزرگ هدایت شود.